Centero Software Managerin pohjaa alettiin valamaan toukokuussa 2007, kun Centero Oy perustettiinYrityksen kaiken toiminnan kulmakiveksi muotoutui jo alkumetreillä vahva ja uniikki kombinaatio sovelluskehitys-, IT-infra- ja sovelluspaketointiosaamista – ja näillä mennään voimakkaasti eteenpäin myös tänään ja tulevaisuudessa. 

Vuosien kuluessa Centeron liiketoiminta on fokusoitunut edellä mainittujen osaamisalojen ympärille. Etenkin CSM:n kannalta oleellista sovelluspaketointia on matkan varrella tehty hyvin paljon erilaisille asiakkaille eri kokoisissa projekteissa sekä yksittäisinä paketointeina. MSI-paketoinnin lisäksi Centero on tehnyt paljon sovellusvirtualisointia. 

Etenkin vuoden 2010 molemmin puolin Centero tuotti huomattavan paljon koulutuksia MSI-paketoinnista ja lähinnä App-V-teknologiaa hyödyntävästä sovellusvirtualisoinnista. Kouluttamista tehdään edelleen, joskin pienemmällä volyymillä, koska Centero on keskittänyt resursseja lähinnä tuotteistettujen palvelujen tarjoamiseen sekä valmiisiin ohjelmistotuotteisiin. 

Portaali ja uusi työkalu sovelluspakettien käsittelyn avuksi 

Yrityksen toiminnan vakiinnuttua, myös sovelluspaketointiasiakkaiden määrä kasvoi huomattavasti ja vuonna 2008 julkaistiin ensimmäinen versio Centero Portalista Kyseinen web-portaali kehitettiin, jotta asiakkaat pystyisivät tekemään sovelluspaketointitilauksia verkossa, ja myös lataamaan valmiit sovelluspaketit portaalin kautta.   

Centero Portal on edelleenkin sovelluspaketointeja tilaavien asiakkaiden käytössä, mutta samalla se on toiminut suunnannäyttäjänä Centero Hallintaportaalin kehitykselle. 

Seuraavana vuonna valmistui Centeron itselleen kehittämä työkalujonka avulla sovelluspaketointiprosessia hallitaan ja automatisoidaan. Tämän työkalun valmistuminen oli hyvin tärkeä etappi kohti nykyistä CSM:ää, koska se vähentää inhimillisiä virheitä, ja parantaa paketointiprosessin tehokkuutta ja laatua – työkalun käyttö on osaltaan taannut korkean asiakastyytyväisyyden. Työkalu on yhä edelleen Centeron sisäisessä käytössä paketointiprosessin hallinnassa, ja sitä on jatkuvasti kehitetty matkan varrella. 

Ylläpitopalvelut edellyttivät työkalujen kehittämistä 

Joulukuussa 2011 Microsoft Intunen ensimmäinen versio, Windows Intune julkaistiin. Centerossa Intune otettiin heti osaksi palveluvalikoimaa, koska se täysin pilvipohjaisena palveluna mahdollisti päätelaitteiden hallinnan myös pienille pkyrityksille.  

Vuonna 2012 Microsoft julkaisi rajapinnan Microsoftin SCCM-päätelaitehallintajärjestelmään. SCCM:n API mahdollisti mm. CSM for SCCM kehitystyön aloittamisen. Nopeasti API-rajapinnan julkaisun jälkeen Centerolla heräsi ajatus työkalujen kehittämisestä siihen suuntaan, että niiden avulla saataisiin myös itse sovellusjakelut määriteltyä automaattisesti SCCM:ään. 

Tässä vaiheessa ei vielä ollut selkeää visiota, että CSM:stä olisi tulossa kaupallistettu tuote, jota myytäisiin asiakkaille. Pikemminkin se nähtiin paranneltuna työkaluna, jota hyödynnettäisiin oman työkuorman pienentämiseksi omien ylläpitoasiakkaiden töissä. 

Microsoft Intunen päälle ruvettiin heti sen julkaisun jälkeen luomaan pilvipohjaista päätelaiteympäristön hallintapalvelua. Tästä sai alkunsa Seremoniamestari-palvelu, jonka tärkeänä komponenttina on aina ollut myös Office 365. Ensimmäiset asiakkaat Seremoniamestari-palveluun saatiin vuoden 2012 lopulla. Tällöin alkoi rakentumaan pohja nykyisille CSM for Intune – ja CSM for SCCM -palveluille. 

Downloader helpottaa sovelluspakettien käsittelyä 

Kun omien ylläpitoasiakkaiden määrä kasvoi ja heille tuotettiin myös sovellusten paketointia, Centero päätti kehittää oman työn helpottamiseksi Downloadertyökalun, jolla automatisoitiin valmiiden sovelluspakettien siirto asiakasympäristöihin. 

Syksyllä 2013 käyttöönotettu Downloader helpotti myös asiakkaitten työtä sovelluspakettien käsittelyssä, kun tilatut paketit toimitettiin suoraan heidän omaan ympäristöönsä, eikä asiakkaiden tarvinnut erikseen latailla paketteja webin kautta. Tämä helpotti samalla myös Centeron paketointiasiantuntijoiden työtäkun paketteja ei tarvinnut enää manuaalisesti siirtää asiakkaille. Downloader on ensimmäinen sovelluskomponentti, joka on edelleen mukana CSM-palvelussa. 

Ajatus CSM:stä herää 

Vuoden 2014 aikana Centerolla alettiin vakavasti pohtiamillainen tarve markkinoilla olisi tuotteelle, joka automatisoisi koko sovelluspakettien jakeluprosessin. Kuinka paketit saataisiin siirtymään jakelujärjestelmien kautta kohteisiinsa? – tästä ajatuksesta lähti liikkeelle sovelluskehitys varsinaisen CSM-palvelun osalta. 

Vuonna 2015 käytiin pohdintoja CSM for WSUS -palvelusta ja jo saman vuoden maaliskuussa valmis tuote julkaistiin nimellä WSUS Import Tool. Ensimmäiset WSUS Import -asiakkaat tulivat palvelun piiriin välittömästi julkaisun jälkeen. 

Seuraavan puolen vuoden aikana tehtiin käänteentekevä tuotekehitysaskel. Kun WSUS Import Tool päätettiin yhdistää SCCM-komponentin kanssa saman käyttöliittymän ja saman tuotemerkin alleCentero Software Manager oli syntynyt!  

Centero julkaisi syyskuussa 2015 Centero Software Manager -nimellä brändätyt palvelutuotteet CSM for WSUS ja CSM for SCCM.  

Joulukuussa 2015 Centerolla havahduttiin, että olisi tarvetta kehittää myös CSM Cloud versio, jota voisivat käyttää asiakkaat, joilla ei ole SCCM:ää tai WSUS:ia. Muutaman kuukauden päästä ketterän kehitystyön tuloksena julkaistiin CSM Cloud. 

Toukokuussa 2016 lanseerattiin ensimmäinen versio uudesta Centero Hallintaportaalista, joka julkaistiin ensimmäisten CSM-asiakkaiden käyttöönmm. CSM-palvelun hallintaa varten. Hallintaportaalia on julkaisun jälkeen kehitetty koko ajan asiakkaiden toiveiden mukaanjotta se palvelisi Centeron asiakkaita mahdollisimman hyvin. 

CSM for Servers -version jatkoksi ratkaisu Intune-ympäristöön 

Helmikuussa 2017 syntyi idea CSM for Servers -versiosta, koska myös palvelimien patch managementille tarvittiin ratkaisu. Idean taustalla oli ajatus CSM Cloudin hyödyntämisessä myös palvelinympäristöissä. Tuotekehitys teki ketterän puolen vuoden spurtin ja CSM for Servers päästiin julkaisemaan saman vuoden syyskuussa. 

Vuosi 2017 oli Intunen ympärille kehitettyjen palveluiden osalta äärimmäisen tärkeä. Maaliskuussa Microsoft toteutti ensimmäiset sovellusjakelumahdollisuudet Graph API:in, mutta ne eivät olleet vielä läheskään sillä tasolla, jotta CSM for Intunen kehitystyö olisi voinut alkaa – ajatus jäi silti hautumaan. 

Saman vuoden syksyllä syntyi ajatus CSM for Intunen mahdollisuuksista, kun Microsoft julkaisi Graph API -hallintarajapintaan Intuneen liittyviä ominaisuuksia. Aluksi API oli ominaisuuksiltaan vajavainen, mutta Centerolla jäätiin kuumeisesti odottamaan API:n kehitysaskelia, jotka mahdollistaisivat CSM for Intunen toteuttamisen. 

Marraskuussa 2018 CSM for Intunen kehitystyö lopulta käynnistyi ja tasan vuosi meni, jotta tuote saatiin preview-vaiheeseen. Vuoden 2019 joulukuussa valmis Centero Software Manager for Intune –patch management -työkalu näki päivänvalon. 

Yli 200 000 työaseman päivitysten hallinta 

CSM:n tulevaisuus näyttää valoisalta ja tulevat kehitysaskeleet on jo hahmoteltu tuotekehityksen osalta. Agendalla ovat jatkuva kehittäminen, uudet integraatiot sekä tarttuminen mobiililaitteiden ja Mac-maailman patch managementin mahdollisuuksiin. 

Centero Software Manageriin otetaan jatkuvasti mukaan uusia ominaisuuksia, jotka ovat pääasiassa asiakkaiden toiveiden mukaisia toiminnallisuuksia. Tulevaisuuden CSM-tuotekehityksessä halutaan panostaa huomattavasti raportointiinSuunnitteilla on viedä raportointia visuaalisempaan suuntaan ja mahdollistaa asiakkaille älykkäitten business intelligence -tyyppisten raporttien tuottaminen omasta IT-ympäristöstään. 

Tällä hetkellä Centero Software Manager on käytössä yli 100 organisaatiolla ja sen avulla hallinnoidaan yli 200 000 työaseman sovelluspäivityksiä. Vuosittain CSM:n kautta jaellaan kullekin työasemalle jopa yli 500 sovelluspäivitystä.  

Tutustu juuri julkaistuun CSM for Intuneen » 

Lisää luettavaa aiheesta:

Yleisön toiveesta: CSM for Intune Application Group

Uusi ominaisuus mahdollistaa Intunen Company Portalin kautta käyttäjien itsepalveluna asentamien sovellusten automaattisen päivittämisen CSM for Intunen avulla.

Patch Management -ratkaisut vertailussa – Osa 8/12 – Ivanti Patch for SCCM

Tämä blogisarja pohjautuu Centeron vuonna 2019 tekemään patch management -työkalujen vertailuun. Blogisarjan kahdeksannessa osassa käymme läpi Ivanti Patch for SCCM -ratkaisun ominaisuuksia ja toimintaa.