Yleiset asiat ja käyttöönotto

Tämä neljäs pilvipohjainen päivitystenhallinnan ratkaisu oli helppoa ottaa käyttöön. Itsepalvelupohjainen koekäyttö oli vaivatonta laittaa päälle ja ympäristö oli valmiina käden käänteessä. Cloud Management Suite ehdotti lataamaan jollekin hallittavan verkon laitteelle agentin, joka etsi hallintaan liitettäviä laitteita aktiivisesti.

Ratkaisu vaikutti toisaalta melko innovatiiviselta, mutta toisaalta taas hieman täyteen tungetulta. Tässä ratkaisussa on jopa puheohjaus, jota ei tosin testattu vertailun aikana. Tuettuja käyttöjärjestelmiä ovat Windows, Mac OS ja Linux. Ratkaisu myös tuki Microsoftin päivitystenhallintaa ja liiketoimintasovellusten päivittämistä.

Tuettujen sovelluksia Cloud Management Suite ilmoittaa 29, mutta niistä puuttuu kaksi tärkeää sovellusta: 7-Zip ja VLC Media Player.

Tietoturva ja haavoittuvuuksien hallinta

Ratkaisu sai todella hyvät pisteet tietoturvan osa-alueella, koska Cloud Management Suite mahdollistaa järjestelmänvalvojan toimenpiteiden lokituksen. Tämän lisäksi päivitettävien sovelluksien paketit ovat jäljitettävissä alkuperäisen latauslinkin avulla.

Haavoittuvuuksien hallinta on perustasoa, mutta tästäkin ratkaisusta jäi puuttumaan määriteltävät hälytykset haavoittuvuuksista.

Päivitettävien sovellusten jakelu ja asentaminen

Cloud Management Suiten kohdalla tuntui olevan erityisen paljon mahdollisuuksia säätää ja räätälöidä. Uudelleenkäynnistykseen liittyvät asetukset olivat monipuoliset. Päivityksiin oli mahdollista tuoda omia päivityspaketteja ja säätää asennusparametreja. Pilvipohjaisista tuotteista kyseinen ratkaisu on ehdottomasti tämän osa-alueen paras onnistuja.

Inventointi ja päivittämisen todentaminen

Kaikki osa-alueet eivät ole tämänkään ratkaisun kohdalla hyvin onnistuneita. Inventointitiedoista puuttuu nimittäin sovellukset ja sovellusversiot. Toki ratkaisu osaa löytää sovellukset, mitkä ovat haavoittuneita mutta vapaa selailu ei testijakson aikana onnistunut.

Raportointi sen sijaan oli kattavaa. Ratkaisusta löytyi toki kokonaisvaltaisesti päätelaitteiden hallinnan eri raportteja, mutta sen lisäksi löytyi myös useita eri päivitystenhallinnan sekä haavoittuvuuksienhallinnan raportteja.

Valmiudet hyviin yrityskäytäntöihin

Ilman ylimääräisiä toimenpiteitä ratkaisun kautta asentuneet päivitykset tuntuivat noudattelevan sovellusvalmistajien oletuspaketteja. Tämä tarkoittaa sitä, että jälleen kerran automaattiset päivitykset ja pikakuvakkeet tulivat oletuksena päälle.

Kuten aiemmin on todettu, tämä ratkaisu kuitenkin mahdollistaa omien sovelluspakettien ja asennus- parametrien käytön. Todennäköisesti näillä toiminnallisuuksilla on mahdollista ottaa kantaan edellä mainittuihin asioihin.

Vertailu CSM-tuotteisiin

 • Cloud Management Suite on päätelaitehallinnan pilvipohjainen ratkaisu. Ratkaisussa on iso painotus päivitystenhallintaan. Päätelaitteet keskustelevat suoraan pilven suuntaan asennetun agentin toimesta.
 • Kolmannen osapuolen sovellukset pidetään ajan tasalla perustuen ratkaisun keräämiin inventointitietoihin. Ratkaisu inventoi sovellukset, versiot ja tämän lisäksi niihin kohdistuvat haavoittuvuudet.
 • Cloud Management Suite on pikemminkin reaktiivinen ratkaisu, toisin kuin CSM Cloud, joka proaktiivisesti pyrkii pitämään sovellusten ajantasaisuudesta huolta.

Yhteenveto vertailtavista ominaisuuksista

 • Ratkaisun tyyppi: Pilvipohjaiset ja agentilliset ratkaisut
 • Tuettujen sovellusten määrä: 29

Pisteytys

 • Tuetut sovellukset: 1,43/4,00
 • Hinnoittelu, monipuolisuus ja infrastruktuuri: 2,29/4,00
 • Yleiset ominaisuudet ja testikäyttö: 2,40/4,00
 • Tuotteen turvallisuus: 2,80/4,00
 • Haavoittuvuuksien hallinta: 1,20/4,00
 • Inventointi ja arviointi: 0,67/4,00
 • Uudelleenkäynnistyksen hallinta: 2,40/4,00
 • Asetusten hallinta: 4,00/4,00
 • Asennusten hienosäätö: 3,00/4,00
 • Päivittämisen todentaminen: 4,00/4,00
 • Valmiudet yrityskäytäntöihin: 1,60/4,00
 • Ratkaisun käyttöönotto: 2,67/4,00

Hinnoittelu

 • Vuosittainen hinta pienyrityksille: 8 308 €
 • Vuosittainen hinta suuremmille yrityksille: 55 383 €

Blogisarjan seuraavassa osassa tutustumme, kuinka Solarwinds Patch Manager pärjäsi vertailussa.

Tutustu vertailun tuloksiin ja vertailtavien sovellusten ominaisuuksiin yksityiskohtaisesti maksuttomassa Patch management työkalujen vertailu -oppaassamme.

Lataa opas itsellesi täältä »

Lisää luettavaa aiheesta:

Uusi WSUS-tuote: Insider-preview

Windows Server Update Services (WSUS) -päivityspalvelua käyttäville organisaatioille on voinut tänään tulla yllätyksenä Windows Insider Pre-release Feature Update to Windows 10 version 1909 -nimisen päivityksen automaattinen hyväksyminen asennukseen. Microsoft on näet lisännyt uuden tuotteen Windows-pääkategorian alle. Mikäli tuo Windows-kategoria on ollut valittuna kaikkine alatuotteineen, myös Windows Insider Pre-Release -tuote on uutena tuotteena siirtynyt valituksi. Tästä johtuen […]

Patch Management -ratkaisut vertailussa – Osa 2/12 – F-Secure PSB: Software Updater

Tämä blogisarja pohjautuu Centeron vuonna 2019 tekemään patch management -työkalujen vertailuun. Blogisarjan toisessa osassa käymme läpi F-Secure PSB: Software Updater -työkalun ominaisuuksia ja toimintaa.