Yleiset asiat ja käyttöönotto

Tämä ratkaisu oli vertailun ensimmäinen integraatiopohjainen tuote. Se tarvitsi toimiakseen Windows-palvelimen, SCCM (System Center Configuration Manager) ja WSUS (Windows Server Update Services) asennetuksi komponentiksi sekä SQL-tietokannan.

Tuotteen käyttöönotto ei sujunut kovinkaan hyvin. Monimutkainen ja usean komponentin vaativa kokonaisuus saatiin asennettua, mutta päätelaitetta ei saatu laitettu päivitystenhallintaan. Tämä vaikutti oikeastaan vertailun osa-alueeseen, jossa asennettuja päivityksiä ja niiden paketteja tutkitaan.

Ratkaisussa voidaan hallita kolmannen osapuolen sovellusten lisäksi myös Windowsin päivityksiä. Koska tuote integroituu SCCM:ään niin yhtä lailla liiketoimintasovellusten päivittäminen on mahdollista. Tuote piti kyllä sisällään itseohjautuvan käyttöönoton, mutta ongelmatilanteesta ei päästy kolmen tunnin aikana eteenpäin. Tästä johtuen ratkaisun luotettavuus ja erityisesti helppokäyttöisyys eivät saa täysiä pisteitä.

Tietoturva ja haavoittuvuuksien hallinta

Tietoturva oli ratkaisuista parhaimmasta päästä ja haavoittuvuuksienhallinta oli keskitasoa. Iloinen yllätys oli järjestelmänvalvojien valvontaloki ja tieto pakettien alkuperästä ainakin linkkien muodossa.

Päivitettävien sovellusten jakelu ja asentaminen

Päivitysten asentamiseen löytyi kaikki tarpeellinen. Jakelukanavana toimivat SCCM ja WSUS ja ne luovat perustoiminallisuudet. Solarwinds lisää joitakin asioita jakeluiden yhteydessä, kuten uudelleenkäynnistysten määrittelyt.

Inventointi ja päivittämisen todentaminen

Tässä, kuten muissakin integraatiotuotteissa inventoinnista ja raportoinnista vastaa RMM-tuote, joka tässä tapauksessa on SCCM. Laitteet, sovellukset ja niiden versiot ovat siis saatavissa.

Toisaalta myös perustason raportit ovat saatavilla, ja niitä voidaan aikatauluttaa näkymään SCCM:n konsoliin.

Valmiudet hyviin yrityskäytäntöihin

Valitettavasti sovelluksia ei saatu päivittymään testijakson aikana, joten niihin kohdistunutta arviointia ei voitu tehdä. Sen sijaan varmasti voidaan sanoa, että keskitetty päätelaitteille ratkaisun asentaminen ja sovellusten hiljainen päivittäminen toimivat.

Vertailu CSM-tuotteisiin

 • Solarwinds on ollut aiemminkin mukana vertailussa ja se kuuluu ratkaisuihin, jotka integroituvat olemassa olevaan on-premises-järjestelmään. Sillä ja CSM:llä on samalla tapaa integraatiot Microsoftin WSUS- ja SCCM-tuotteisiin.
 • Teknologia on hyvin vastaavanlainen molemmissa, kun puhutaan WSUS-integraatioista. Kolmannen osapuolen sovellukset julkaistaan samalla tapaa kuin Microsoftin omat päivitykset.
 • SCCM-integraatioon Solarwinds julkaisee päivitykset omana kataloginaan. Tässä lähestymistapa on erilainen kuin Centero Software Managerilla. Centero kohtelee kolmannen osapuolen päivityksiä aina omina sovelluksinaan SCCM:ssä.

Yhteenveto vertailtavista ominaisuuksista

 • Ratkaisun tyyppi: Integroituvat on-premises-ratkaisut
 • Tuettujen sovellusten määrä: 34

Pisteytys

 • Tuetut sovellukset: 2,00/4,00
 • Hinnoittelu, monipuolisuus ja infrastruktuuri: 0,86/4,00
 • Yleiset ominaisuudet ja testikäyttö: 2,40/4,00
 • Tuotteen turvallisuus: 2,80/4,00
 • Haavoittuvuuksien hallinta: 1,20/4,00
 • Inventointi ja arviointi: 2,00/4,00
 • Uudelleenkäynnistyksen hallinta: 2,40/4,00
 • Asetusten hallinta: 3,20/4,00
 • Asennusten hienosäätö: 2,00/4,00
 • Päivittämisen todentaminen: 3,00/4,00
 • Valmiudet yrityskäytäntöihin: 0,00/4,00
 • Ratkaisun käyttöönotto: 0,67/4,00
 • Vuosittainen hinta pienyrityksille: 3 055 €
 • Vuosittainen hinta suuremmille yrityksille: 12 345 €

 

Blogisarjan seuraavassa osassa tutustumme, kuinka Centero Software Manager pärjäsi vertailussa.

Tutustu vertailun tuloksiin ja vertailtavien sovellusten ominaisuuksiin yksityiskohtaisesti maksuttomassa Patch management työkalujen vertailu -oppaassamme.

Lataa opas itsellesi täältä »

Lisää luettavaa aiheesta:

Patch Management -ratkaisut vertailussa – Osa 5/12 – Cloud Management Suite

Tämä blogisarja pohjautuu Centeron vuonna 2019 tekemään patch management -työkalujen vertailuun. Blogisarjan viidennessä osassa käymme läpi Cloud Management Suite -ratkaisun ominaisuuksia ja toimintaa.

Patch Management -ratkaisut vertailussa – Panorama9 – Osa 4/14

Voitaisiin sanoa, että mitä yksinkertaisempi tuote on ottaa käyttöön, niin sitä vähemmän ratkaisusta löytyy toimintaan vaikuttavia asetuksia. Pilvipohjaisissa tuotteissa päämääränä on pitää sovellukset ajan tasalla sen kummemmin hienostelematta. Kyseinen ratkaisu on juuri tätä.