Centero Software Manager on saanut uuden odotetun ominaisuuden. Tuoreen CSM-Inventory-toiminnallisuuden myötä CSM on monipuolistunut rutkasti mm. raportointiominaisuuksiltaan.

Centero Portalin käyttäminen alkaa tästä – näkymä kirjautumattomalle käyttäjälle.

 

Vastikään kehitetty CSM-inventointiominaisuus antaa monipuolisesti tietoa organisaation työasemaympäristöstä. Kun käytössä ei ole erillistä inventointijärjestelmää, paras ratkaisu työasemia koskevan tiedon hallintaan on CSM:n Inventory-työkalu.

Software Manager Inventory on verkkoympäristön ylläpitäjän työkalu numero yksi. Inventory-toiminnallisuuden tärkein funktio on työasemaympäristöä koskevan tiedon keruu ja esittäminen helposti ja nopeasti. Kaikki se, mitä ennen jouduttiin selvittämään manuaalisesti, voidaan toteuttaa Inventoryn avulla muutamalla klikkauksella. Raporttien ja tietueiden vienti Exceliin on vain yhden painalluksen takana.

Monipuolisia raportteja ja apua lisenssiauditointiin

Ympäristön ylläpitoa ja päätöksentekoa varten tuotetun raportoinnin lisäksi työkalu tarjoaa kättä pidempää esimerkiksi lisenssiauditointia varten.

Lisenssiauditoinnit tulevat yleensä kaiken kiireen keskellä täysin puskista. Inventory-toiminnallisuudella voidaan esimerkiksi selvittää nopeasti, mitä Microsoftin tuotteita on käytössä ja millä käyttöoikeudella niitä käytetään.

Inventorylla voidaan käsitellä hyvin monenlaista tietoa organisaation työasemiin liittyen. Tämän vuoksi asiakas pystyy aina määrittelemään, mitä tietoja voidaan ylipäätään inventoida, mikä on tärkeää tietosuojaan liittyen. Inventointiominaisuuden käyttö edellyttää, että ”inventointipalikka” löytyy organisaation työasemilta.

Kirjautuneelle käyttäjälle avautuvat Software Manager Inventoryn valikon kautta seuraavat näkymät:

 • Windows Defender,
 • Computers,
 • CPUs,
 • EventLogs,
 • LocalGroups,
 • LogicalDisks,
 • Network Adapters,
 • PackageSourceLists,
 • Services,
 • Software,
 • Windows Update Settings,
 • Windows Updates.

Inventory-työkalun näkymät.

 

Windows Defender- ja Computer-valikot

Inventoryn näkymien kärkipäästä löytyvä Windows Defender -välilehden raportti kertoo nimensä mukaisesti työasemaympäristön Windows Defender -suojauksen tilan. Sen avulla voidaan keskitetysti seurata, onko tietoturva päällä kaikissa ympäristön päätelaitteissa.

It-ylläpitäjä näkee vaivattomasti Computers-valikosta esimerkiksi päätelaitteiden muistin määrän, vaikkapa tilanteissa, joissa on tarve lisätä ympäristön päätelaitteisiin liiketoimintasovelluksia tai enemmän muistia vaativia CAD-sovelluksia. Monipuolisilla filttereillä voidaan tehdä hakuja ja ryhmitellä laitteet, joissa resurssit eivät riitä sovellusten asentamiseen ja tehdä tarvittavat toimenpiteet sen mukaan.

Vaikkapa minimilaitevaatimuksiin liittyvää, tietyn tasoisiin koneisiin jakavaa ryhmittelyä voidaan tehdä näkymästä löytyvän CPU-tiedon perusteella.

Computer-näkymästä saadaan suoraan tietoa, kuinka paljon tietynlaisia koneita ympäristöstä löytyy. Tietojen käsittelyä helpottaa mahdollisuus groupata tuloksia esim. päätöksentekoa tukevia raportteja varten. Operating system -sarake mahdollistaa grouppauksen vaikkapa käyttöjärjestelmän mukaan.

CSM Inventory-työkalun Computers-raportti kokoaa kattavasti tietoa organisaation työasemista.

Software – kaikki keskeinen tieto sovelluksista

Software on Centero Software Manager Inventoryn yksi tärkeimmistä näkymistä. Software-välilehti kertoo sovellusten tilan ja inventoi mitä sovelluksia tietyltä koneelta löytyy. Tässä näkymässä voidaan tarkastella mm. yksittäisen koneen sovellusten asennuspäivämäärää, julkaisijaa, asennustyyppiä ja versiota.

Versiokannasta voidaan keskitetysti nähdä, onko ympäristön työasemilla vanhentuneita versioita sovelluksista, mikä on tietoturvan kannalta hyvin oleellinen tieto.

Software-raportti on yksi inventointityökalun keskeisimmistä näkymistä.

Windows Update Settings ja muut toiminnot

Windows Updates -välilehti sisältää nimensä mukaisesti käyttöjärjestelmän päivityksiin liittyvää tietoa. Jos Microsoft on julkaissut esim. tietoturvapäivityksen, päästään tällä toiminnolla tarkastamaan, puuttuuko se joltakin yksittäiseltä koneelta. Jos Windows-päivitykset aiheuttavat ongelmia, Windows Updates -välilehdeltä on hyvä lähteä ratkomaan käyttöjärjestelmätason ongelmia.

Software Manager Inventoryllä päästään näppärästi käsiksi ympäristön päätelaitteiden tapahtumalogitietoihin. Event Logs -välilehden tieto voi olla ratkaisevaa monenlaisessa ongelmanselvityksessä. Esimerkiksi, jos organisaatiossa huomataan, että ympäristössä ilmenee toistuvia verkko-ongelmia, tapahtumalogisisällön mukaan voidaan alkaa selvittämään toimintahäiriöiden laajuutta ja syytä.

Local Groups -näkymä kokoaa tiedon paikallisista käyttäjäryhmistä. Tästä välilehdestä voidaan tarkastella esimerkiksi, onko käyttäjillä mahdollisesti admin-oikeuksia omiin työasemiinsa.

Käytettävissä oleva vapaa levytila voidaan todeta Logical Disks -näkymästä. Tämä on hyödyllinen näkymä raskaampien sovellusten asennusten yhteydessä. Network Adapters -valikon takaa löytyy verkkotopologiaan liittyviä tietoja, kuten laitteiden MAC-osoitteet.

Services-välilehti tarjoaa dataa käyttöjärjestelmien taustapalvelujen tilasta. Tämä Inventory-palvelun toiminto voi tarjota apua tilanteiden ratkaisuun, jossa taustapalvelut voivat epäsuorasti olla syynä ongelmiin.

Älykäs raportointi tuotekehityksen keskiössä

Centeron Teemu Tiainen kertoo, että inventointityökalun tuotekehitys on kiivaassa vauhdissa.

”Meillä on vahvasti ajatuksena kehittää työkalua entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan. Olemme suunnitelleet, että Inventorysta saatavien raporttien tieto tullaan esittämään jatkossa entistä visuaalisemmin. Niin sanotuissa insights-raporteissa tieto voidaan esittää valmiiksi pureskeltuna ja jäsennettynä, helposti omaksuttavina graafeina. Älykkäät raportit ja havainneraportit tulevat olemaan keskeinen osa Inventory-työkalua”, Teemu Tiainen kertoo ja jatkaa:

”Olemme myös ajatelleet, että jatkossa palvelusta pystyttäisiin ehkä generoimaan hälytyksiä loppuasiakkaalle. Esimerkiksi, mikäli vanhojen sovellusversioiden määrä kasvaa asiakkaan ympäristössä, siitä lähtee notifikaatio portaalissa tai sähköpostihälytys. Tällaisia hälytyksiä voitaisiin rakentaa lukuisien muuttujien, kuten levytilan ympärille.”

Tilaa maksuton CSM-kokeilujakso ja pääset samalla tutustumaan CSM Inventory-työkaluun!

Tärkeimmät tietoturva-aukot tukitaan automaattisilla sovelluspäivityksillä!
Haluan tilata uutiskirjeen ja saan samalla ilmaisen Centero Software Manager tietoturva-oppaan.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisää luettavaa aiheesta:

Avoin ovi kyberrikollisille: päivittämättömät sovellukset ja käyttöjärjestelmät

Taas kerran on aika ihmetellä, miksei niitä käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia pidetä ajan tasalla. Duo Security on tehnyt tämän vuoden puolella oman tutkimuksensa asiasta. Tutkimuksessa oli mukana reilut 4,6 miljoonaa laitetta eri aloilta ja eri maista.

Uusi WSUS-tuote: Insider-preview

Windows Server Update Services (WSUS) -päivityspalvelua käyttäville organisaatioille on voinut tänään tulla yllätyksenä Windows Insider Pre-release Feature Update to Windows 10 version 1909 -nimisen päivityksen automaattinen hyväksyminen asennukseen. Microsoft on näet lisännyt uuden tuotteen Windows-pääkategorian alle. Mikäli tuo Windows-kategoria on ollut valittuna kaikkine alatuotteineen, myös Windows Insider Pre-Release -tuote on uutena tuotteena siirtynyt valituksi. Tästä johtuen […]