Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastaukset kysymyksiin, joita Centero Software Manager useimmissa herättää.

Onko CSM Centeron itse kehittämä tuote?

Kyllä on. Alun perin CSM kehitettiin Centeron omiin tarpeisiin, mutta sen kaupallinen potentiaali huomattiin hyvin pian ja sitä kehitettiin erilaiset ympäristöjen patch management -työkaluksi. Lue blogistamme, kuinka CSM muotoutui nykyiseen muotoonsa – artikkelin löydät täältä.

Onko CSM ohjelmistojen jakelujärjestelmä?
Riippuu siitä, mitä jakelujärjestelmällä tarkoitetaan. CSM Cloud on siinä mielessä jakelujärjestelmä, että se toimii itsenäisesti ilman olemassa olevaa jakelujärjestelmää.
Mikä CSM:n tarkoitus on?
CSM:n tarkoitus on kohentaa ympäristön tietoturvaa sekä samaan aikaan säästää IT-osaston aikaa ja parantaa loppukäyttäjien käyttäjäkokemusta.
Voidaanko CSM:n avulla asentaa ja päivittää myös asiakaskohtaisia sovelluksia?
CSM:n avulla voidaan asentaa ja päivittää mitä tahansa Windows-sovelluksia. CSM:n tukemien niin sanottujen vakiosovellusten lisäksi voidaan päivittää myös asiakaskohtaisia liiketoimintasovelluksia tai muita toimialakohtaisia sovelluksia. Muiden kuin CSM:n suoraan tukemien sovellusten hallinta CSM:n avulla vaatii kuitenkin sen, että sovellusta käsitellään lisämaksullisen Centeron sovelluspaketointiprosessin kautta.
Hoitaako CSM myös Windows-päivitykset?
Kyllä. CSM Cloud, joka on CSM-tuoteperheen pilvipohjainen versio, hoitaa myös Microsoft-tuotteiden päivitykset mukaan lukien Windows-käyttöjärjestelmän päivitykset. Eri versioihin voit tutustua täällä.
Miten sovellusten aiheuttamat yhteensopivuusongelmat kohdeympäristössä ehkäistään?
Vaikka jokainen CSM-palveluun julkaistu sovellusversio kulkee laajamittaisen testausprosessin läpi ennen julkaisua, voi kohdeympäristön jonkin ohjelmistokomponentin ja palveluun jukaistun CSM:n tukeman vakiosovelluksen välillä ilmentyä jokin ristiriita tai virhetilanne. Tällaisiin yhteensopivuusongelmiin ei CSM:n taustaprosesseissa päästä kiinni. Tämän vuoksi CSM mahdollistaa moniportaisen sovellusjakeluprosessien luomisen, jonka eräs käyttökohde on luoda jakeluprosessiin yksi tai useampia testivaiheita. Käytännössä testiportaissa sovellus jaetaan ensiksi halutun laajuiselle testiryhmälle. Testiryhmällä on jakeluprosessissa määritellysti aikaa testata uutta tai päivitettyä sovellusta, jonka jälkeen jakeluprosessi siirtyy seuraavalle portaalle.
Millä tavalla CSM parantaa loppukäyttäjäkokemusta?
Tekemämme tutkimuksen mukaan loppukäyttäjät kokevat sovellusten ja käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset hämmentävinä. Lisäksi käyttäjät ovat sitä mieltä, että päivityksiin hukkuu liikaa aikaa ja ne tulevat väärään aikaan. Myös päivitysten määrää pidetään ärsyttävän suurena. CSM:n avulla päivitykset asentuvat työasemille täysin huomaamatta. CSM huolehtii siitä, etteivät sovellukset myöskään sammuile itsestään päivityksien vuoksi, eivätkä tietokoneet käynnisty odottamatta uudelleen, kun sovelluspäivitys yllättäen sitä vaatii.
Onko CSM kypsä tuote?
CSM-palvelu on lähtöisin vuodelta 2012. Sitäkin kauemmin toimittaja on tuottanut sovellusten paketointi- ja jakelupalveluita. Tänä päivänä CSM:n avulla päivitetään yli sadan tuhannen PC:n sovelluksia ympäri maailman ja monilla eri toimialoilla.
Miten usein CSM:n tukemat sovellukset päivittyvät?
Sovelluksiin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja niistä löydetään haavoittuvuuksia. Tämän vuoksi sovellustoimittajat julkaisevat uusia versioita, eli päivittävät sovelluksia. Tietyt sovellukset voivat päivittyä keskimäärin jopa kerran viikossa. CSM:n tukemien niin sanottujen vakiosovellusten osalta keskimääräinen päivitystahti on noin kerran kuukaudessa.
Miksi sovellusten päivittäminen on tärkeä osa tietoturvaa?
Verkkorikolliset ja muut ikävät tahot hyödyntävät sovelluksista löydettyjä haavoittuvuuksia, joiden avulla voidaan esimerkiksi valjastaa tietokone pahaa tahtovan osapuolen rikollisiin tarkoituksiin.

Sovellustoimittajat julkaisevat näihin haavoittuvuuksiin korjauksia uusien sovellusversioiden eli päivitysten muodossa. Kun tietokoneissa on aina viimeisen sovellustoimittajan julkaisema versio sovelluksesta, on sovellustoimittajien korjaamien haavoittuvuuksien hyödyntäminen mahdotonta, ja näin tietoturva on tältä osin huomattavasti paremmalla tasolla. Myöskään muita tietoturvan osa-alueita ei tietenkään tule laimilyödä. Sovellusten päivittämättä jättäminen on kuitenkin useiden tutkimusten mukaan yksi tärkeimpiä ellei tärkein tietoturvauhka. CSM on helppo ja kustannustehokas työkalu laittaa homma kuntoon.

Minkä tyyppisiä ovat CSM:n tukemat sovellukset?
CSM:n tukemat, perushintaan kuuluvat niin sanotut vakiosovellukset ovat luonteeltaan ilmaisia, laajalti käytettyjä ja usein päivittyviä sovelluksia. Koska ne ovat laajalti käytettyjä, ne kiinnostavat verkkorikollisia, niistä löydetään paljon haavoittuvuuksia, niihin tulee paljon korjauksia ja siksi ne päivittyvät niin usein.
Millä tavalla CSM:n tukemien sovellusten asennuspaketteja muokataan?
CSM:n tukemien sovellusten asennuspaketteja muokataan alan parhaiden käytäntöjen mukaan. Keskeisimmät asiat, joita asennuspaketeille tehdään, ovat päivitysilmoitusten poistaminen, automaattipäivitysten estäminen, turhien komponenttien poisto sekä ylimääräisten pikakuvakkeiden ja vastaavien poisto. Paketointiprosessissa varmistutaan siitä, että uusi versio osaa varmasti päivittää itsensä aiemman version päälle.
Ilmoittaako CSM, että sovellus on asennettu tietylle koneelle ja tarvitsee korjauspäivitystä, vai jakeleeko CSM sovelluksen kaikille laitteille ja päivittää sen sitten kokoelman jäsenyyden perusteella?

CSM for Intune jakelee sovelluksen kaikille laitteille, jotka ovat määritellyn ryhmän tai ryhmien jäseniä. Näin uudet sovellusversiot voidaan jaella laitteille, vaikka ohjelmistoa ei olisi asennettu niille valmiiksi. Microsoft Intunessa on kuitenkin tiettyjä rajoituksia sen suhteen, mitä olemassa olevia Win32-sovelluksia se pystyy laitteilta löytämään. Ominaisuuteen voi lähitulevaisuudessa tulla muutoksia.

Mistä löydän listan tuetuista sovelluksista?

Tuetut kolmansien osapuolien sovellukset löytyvät täältä, englanninkieliseltä CSM Knowledge Base -sivultamme.

Entäpä sovellusasennuksen aloitusajan ja deadlinen määrittely?

CSM for Intune käyttää Win32-oletusohjelmistojakelua. Sovellusten saatavuus ja sovellusdeadline selitetään tarkemmin Intunen dokumentaatiossa täällä.

Vaatiiko CSM, että päätelaitteelle on asennettu erillinen agentti?

CSM for Intune käyttää samaa Win32-ohjelmistojakelua kuin natiivi Intune. Erillisiä asiakasohjelmistoja tai agentteja ei tarvita.

Miten ratkaisu on hinnoiteltu?

CSM:n hinnoitteluun voi tutustua tällä sivulla.

Miten hinnoittelu palveluntarjoajamallissa menee?

Partnerimallissa vain työasemamäärä vaikuttaa, ja samaan aikaan voidaan käyttää eri CSM-tuotteita. Suorien asiakkaiden hinnoittelussa myös palveluun valittujen sovellusten määrä vaikuttaa veloitettavaan hintaan. Tutustu IT-palveluntarjoajien partnerihinnoitteluun tämän linkin takaa löytyvällä sivulla.

Entäpä monimutkaiset ja/tai valtavan suuret sovellukset?

Microsoft Intunen maksimikokorajoitus on 8 GB sovellusta kohden, ja selviämme siitä leikiten. Pystymme jakelemaan sovellusasennukset asiakkaalle lohkoiksi jaettuina ja aloittamaan asennuksen CSM:llä sen jälkeen.

Tarjoatteko paketointipalveluita, ja voiko CSM:ää käyttää yrityksen omille sovelluksille?

Kyllä, tarjoamme paketointipalveluita. Voit tilata meiltä asiakaskohtaisen sovelluspaketoinnin, ja paketti voidaan jaella CSM:n kautta siinä missä tuetut sovelluksetkin.

Voiko CSM-paketteja muokata? Mitä jos esimerkiksi haluaisin tehdä muutoksia Firefoxin asetuksiin?

Onnistuu! Asiakaskohtaiset asennuspaketit saa meiltä lisäpalveluna. Sovellusasetukset voi määritellä organisaation tarpeiden mukaan. Ota vain meihin yhteyttä ja kerro, mitä tarvitset.

Saako päivitettävien sovellusten listalle omia sovelluksia?

Kyllä, omien sovellusten lisääminen on mahdollista lisäpalveluna.

Entä, jos päätelaite ei ole päällä deadlineaikaan? Ja jos organisaatiossa laitteet eivät yleensä ole verkossa tai päällä työajan ulkopuolella haluttuna päivitysaikana. Ja miten hanskataan Windows-koneilla softat, jotka vaativat prosessien sulkemista päivityksen aikana?

Ylläpitäjä pystyy määrittelemään päivitysikkunat ja aikataulutukset organisaation työskentelyn kannalta optimaalisiksi. Yrityskäyttöön tarkoitetut päivityskäytännöt eivät häiritse liiemmin loppukäyttäjää, vaikka päivitykset tapahtuisivat työaikaankin. Uudet versiot asennetaan, ja jos olemassa oleva sovellus on käynnissä, päivitys tapahtuu silloin, kun sovellus käynnistetään seuraavan kerran.

Onko CSM:n dokumentaatio yleisesti saatavilla?

Kyllä. Dokumentaatio Software Managerista on koottu englanninkieliselle Centero Software Manager Knowledge Base -sivulle – löydät sivun tästä linkistä.

Kuinka päivitysprosessi näkyy Intune-hallintaportaalissa?

Käytännössä taustalla rullaava automaattinen prosessi ei näy Intune-portaalissa muuten kuin ainoastaan merkintänä description-kentässä.

Jos kone ei ole minkään hallinnan, kuten SCCM/WSUS alaisuudessa, niin voiko CSM Intunella tehdä päivityksiä niille?

Mikäli kone ei ole SCCM tai WSUS -hallinnassa, tällöin Microsoft Intune on oltava käytössä, jotta kolmannen osapuolen sovelluksille päästään tekemään hallintaa. Myös Microsoft Updates for Business -päivityksiä pystytään hallitsemaan Intunen avulla. Mikäli käytössä ei ole jotain edellä mainituista hallintajärjestelmistä, voi silloin ottaa käyttöön pilvipohjaisen CSM Cloudin.

Vaatiiko Intune, että kone on jossain AD:ssa? Voiko Intunen piirissä olla ns. standalone-koneita?

Aivan täysin standalone-laite ei voi olla Intune-hallinnassa. Koneen täytyy olla liitettynä joko Azure-AD:hen tai Hybrid-Azure-AD:hen, jotta CSM sovellusten jakelu on ylipäätään mahdollista. Standalone-koneita varten voi käyttää CSM Cloud -tuotetta.

Onko IT-palveluntarjoajat otettu jotenkin huomioon?

Kyllä! IT-palveluntarjoajat, kumppanimme, on yksi tärkeimmistä asiakassegmenteistä. Palveluntarjoajat voivat hallita kaikkia omia asiakkaitaan hallintaportaalimme kautta. CSM for Intunen osalta IT-palveluntarjoavat voivat jopa lisätä useita asiakkaittensa tenantteja jakeluprosesseihin. Meillä on erillinen hinnoittelumalli kumppaneillemme. Lisätietoja CSM:n partneripaketista löydät täältä »

Kuinka pian uudet sovellusversiot julkaistaan CSM: ssä sen jälkeen, kun ohjelmistotoimittaja on julkaissut ne?

Kriittisiä haavoittuvuuksia korjaavat päivitykset julkaistaan päivässä ja kaikki päivitykset keskimäärin kahden päivän kuluessa.

Varaa CSM-demo

Esittelemme CSM:ää lyhyessä etädemossa.