Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastaukset kysymyksiin, joita Centero Software Manager useimmissa herättää.

Onko CSM ohjelmistojen jakelujärjestelmä?

Riippuu siitä, mitä jakelujärjestelmällä tarkoitetaan. CSM Cloud on siinä mielessä jakelujärjestelmä, että se toimii itsenäisesti ilman olemassa olevaa jakelujärjestelmää.

Hoitaako CSM myös Windows-päivitykset?

Kyllä. CSM Cloud, joka on CSM-tuoteperheen pilvipohjainen versio, hoitaa myös Microsoft-tuotteiden päivitykset mukaan lukien Windows-käyttöjärjestelmän päivitykset. Eri versioihin voit tutustua täällä.

Voidaanko CSM:n avulla asentaa ja päivittää myös asiakaskohtaisia sovelluksia?

CSM:n avulla voidaan asentaa ja päivittää mitä tahansa Windows-sovelluksia. CSM:n tukemien niin sanottujen vakiosovellusten lisäksi voidaan päivittää myös asiakaskohtaisia liiketoimintasovelluksia tai muita toimialakohtaisia sovelluksia. Muiden kuin CSM:n suoraan tukemien sovellusten hallinta CSM:n avulla vaatii kuitenkin sen, että sovellusta käsitellään lisämaksullisen Centeron sovelluspaketointiprosessin kautta.

Miten sovellusten aiheuttamat yhteensopivuusongelmat kohdeympäristössä ehkäistään?

Vaikka jokainen CSM-palveluun julkaistu sovellusversio kulkee laajamittaisen testausprosessin läpi ennen julkaisua, voi kohdeympäristön jonkin ohjelmistokomponentin ja palveluun jukaistun CSM:n tukeman vakiosovelluksen välillä ilmentyä jokin ristiriita tai virhetilanne. Tällaisiin yhteensopivuusongelmiin ei CSM:n taustaprosesseissa päästä kiinni. Tämän vuoksi CSM mahdollistaa moniportaisen sovellusjakeluprosessien luomisen, jonka eräs käyttökohde on luoda jakeluprosessiin yksi tai useampia testivaiheita. Käytännössä testiportaissa sovellus jaetaan ensiksi halutun laajuiselle testiryhmälle. Testiryhmällä on jakeluprosessissa määritellysti aikaa testata uutta tai päivitettyä sovellusta, jonka jälkeen jakeluprosessi siirtyy seuraavalle portaalle.

Millä tavalla CSM parantaa loppukäyttäjäkokemusta?

Tekemämme tutkimuksen mukaan loppukäyttäjät kokevat sovellusten ja käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset hämmentävinä. Lisäksi käyttäjät ovat sitä mieltä, että päivityksiin hukkuu liikaa aikaa ja ne tulevat väärään aikaan. Myös päivitysten määrää pidetään ärsyttävän suurena. CSM:n avulla päivitykset asentuvat työasemille täysin huomaamatta. CSM huolehtii siitä, etteivät sovellukset myöskään sammuile itsestään päivityksien vuoksi, eivätkä tietokoneet käynnisty odottamatta uudelleen, kun sovelluspäivitys yllättäen sitä vaatii.

Mikä CSM:n tarkoitus on?

CSM:n tarkoitus on kohentaa ympäristön tietoturvaa sekä samaan aikaan säästää IT-osaston aikaa ja parantaa loppukäyttäjien käyttäjäkokemusta.

Onko CSM kypsä tuote?

CSM-palvelu on lähtöisin vuodelta 2012. Sitäkin kauemmin toimittaja on tuottanut sovellusten paketointi- ja jakelupalveluita. Tänä päivänä CSM:n avulla päivitetään yli sadan tuhannen PC:n sovelluksia ympäri maailman ja monilla eri toimialoilla.

Miksi sovellusten päivittäminen on tärkeä osa tietoturvaa?

Verkkorikolliset ja muut ikävät tahot hyödyntävät sovelluksista löydettyjä haavoittuvuuksia, joiden avulla voidaan esimerkiksi valjastaa tietokone pahaa tahtovan osapuolen rikollisiin tarkoituksiin.

Sovellustoimittajat julkaisevat näihin haavoittuvuuksiin korjauksia uusien sovellusversioiden eli päivitysten muodossa. Kun tietokoneissa on aina viimeisen sovellustoimittajan julkaisema versio sovelluksesta, on sovellustoimittajien korjaamien haavoittuvuuksien hyödyntäminen mahdotonta, ja näin tietoturva on tältä osin huomattavasti paremmalla tasolla. Myöskään muita tietoturvan osa-alueita ei tietenkään tule laimilyödä. Sovellusten päivittämättä jättäminen on kuitenkin useiden tutkimusten mukaan yksi tärkeimpiä ellei tärkein tietoturvauhka. CSM on helppo ja kustannustehokas työkalu laittaa homma kuntoon.

Miten usein CSM:n tukemat sovellukset päivittyvät?

Sovelluksiin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja niistä löydetään haavoittuvuuksia. Tämän vuoksi sovellustoimittajat julkaisevat uusia versioita, eli päivittävät sovelluksia. Tietyt sovellukset voivat päivittyä keskimäärin jopa kerran viikossa. CSM:n tukemien niin sanottujen vakiosovellusten osalta keskimääräinen päivitystahti on noin kerran kuukaudessa.

Minkä tyyppisiä ovat CSM:n tukemat sovellukset?

CSM:n tukemat, perushintaan kuuluvat niin sanotut vakiosovellukset ovat luonteeltaan ilmaisia, laajalti käytettyjä ja usein päivittyviä sovelluksia. Koska ne ovat laajalti käytettyjä, ne kiinnostavat verkkorikollisia, niistä löydetään paljon haavoittuvuuksia, niihin tulee paljon korjauksia ja siksi ne päivittyvät niin usein.

Millä tavalla CSM:n tukemien sovellusten asennuspaketteja muokataan?

CSM:n tukemien sovellusten asennuspaketteja muokataan alan parhaiden käytäntöjen mukaan. Keskeisimmät asiat, joita asennuspaketeille tehdään, ovat päivitysilmoitusten poistaminen, automaattipäivitysten estäminen, turhien komponenttien poisto sekä ylimääräisten pikakuvakkeiden ja vastaavien poisto. Paketointiprosessissa varmistutaan siitä, että uusi versio osaa varmasti päivittää itsensä aiemman version päälle.

Tärkeimmät tietoturva-aukot tukitaan automaattisilla sovelluspäivityksillä

Kartoita oppaamme avulla organisaationne tietoturvan taso ja lue rahanarvoiset vinkit, kuinka tietoturvaa voidaan parantaa järkevästi ja vaivatta.