Aloita ilmainen sovelluspäivitysten pika-arvio

Miten kolmannen osapuolen sovelluspäivitykset hoidetaan organisaatiossanne?

Veivataanko päivitykset käsipelillä työasemille, hyödynnetäänkö automaatioita vai jäävätkö päivitykset kokonaan tekemättä?

Kolmannen osapuolen sovellukset, pikkusovellukset, apusovellukset… Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta niin näyttäisi olevan myös sillä vähän vähemmän rakkaalla lapsella. Nämä ilmaiset ja usein päivittyvät sovellukset ovat käytössä lähes jokaisella työasemalla ja ne saavat jatkuvien päivitysilmoitustensa kanssa käyttäjät raivon partaalle. Samaan aikaan niiden päivittämättä jättäminen saattaa kuitenkin repiä organisaation tietoturvan reikäjuustoksi.

Onkin ehdottoman tärkeää, että pikkusovellusten hallinta ja tietoturvapäivitykset järjestetään suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Jos et ole ihan varma oman organisaationne tilanteesta, kannattaa se selvittää hetimiten – ja nyt siihen on olemassa kätevä työkalu. Ilmaisen patch management -pika-arviomme avulla voit kartoittaa organisaatiosi käyttämien kolmannen osapuolen sovelluspäivitysten tilanteen vain 10 minuutissa.

Näin prosessi etenee:

  • Täytä ja lähetä oheinen tilauslomake.
  • Saat sähköpostiisi linkin, jolla pääset pika-arvion kysymyspatteristoon.
  • Vastaa kysymyksiisi parhaan tietosi mukaisesti.
  • Saat sähköpostiisi vastaustesi perusteella laatimamme arvion.

HUOM! Arviomme perustuu kyselyyn, jonka voi täyttää kuka tahansa organisaatiostasi – sinun ei siis tarvitse olla organisaatiosi IT-asiantuntija. Tulokset ja kehitysehdotukset on toki hyvä välittää eteenpäin IT-vastaavalle.

Aloita kolmannen osapuolen sovelluspäivitysten pika-arvio

Centero on sertifioitu FINCSC-tietoturva-auditoija

FINCSC-sertifikaatti on myönnetty merkkinä organisaation kyvystä huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta sekä kykyä taata toimivat ja luotettavat palvelut.

Centeron tietoturvan tilannekartoituksesta sanottua

SuPer ry.

Sakari Hulkkonen
IT-päällikkö

”Yhteistyö Centeron asiantuntijoiden kanssa oli helppoa ja rentoa. Centerolla on varsin syvää asiantuntemusta, joka sopii tietoturvakartoituksiin. Siitäkin huolimatta, että kysymykset ajoittain eksyivät tilaajan osalta myös hieman scopen ulkopuolelle, saimme asiantuntevia vastauksia ja ehdotuksia siitä, millä tavalla lisäselvityksiä kannattaisi tehdä.

Koimme hyötyvämme kartoituksesta, koska saimme selkeitä tehtävänantoja liittyen määrättyihin teknisen tietoturvan osa-alueiden kohentamiseen ja palvelutoimittajavaatimusten täydentämiseen. Konkreettisina kehitysprojekteina voisin mainita esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevassa GDPR:ään liittyvän hankkeen, jossa kehitetään mm. tietoarkkitehtuuriin liittyviä dokumentteja (mm. järjestelmäsalkku) ja sovellusmatriisia (mm. tunnistautumistavan huomiointi) .

Suosittelen ehdottomasti Centeron tietoturvan tilannekartoitusta myös muille. Kartoituksen avulla saadaan hyvä yleiskuva teknisen tietoturvan nykytilasta ja hyviä työkaluja jatkotoimenpiteisiin/kontrolleihin. Kartoitus antoi myös hyvää pohjatietoa suunniteltaessa myöhemmin tehtäviä (riskienhallintaan liittyviä) PIA-kartoituksia (Privacy Impact Assesment).”

Ylä-Savon Ammattiopisto / Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä

Ari Partanen
Tietohallintopäällikkö

”Centeron kanssa työskentely oli helppoa. Meille sopi hyvin malli, jossa käytettiin esitäytettävää lomaketta sekä Skype-palavereja.

Kartoituksessa tuli käytyä systemaattisesti läpi omaa ympäristöä Centeron tietoturvakartoituslomakkeen avulla. Kartoitus vahvisti omaa näkemystämme tilanteesta. Pääosin asiat olivat entuudestaan kunnossa, mutta olemme kuitenkin tehneet toimenpiteitä esimerkiksi ylläpitotunnusten käytön suhteen.

On aina hyvä tarkastella omaa tilannetta ulkopuolisin silmin. Suosittelen Centeron tietoturvan tilannekartoitusta lämpimästi muillekin organisaatioille.”

Dextili Oy

Juho Paananen
Tietohallintovastaava

”Saimme erittäin ammattimaisen kuvan Centeron tietoturvan tilannekartoituksen tasosta. Yhteistyö toimi erittäin hyvin. Itse kartoitus tapahtui keskustelevalla otteella ja esiin nousseisiin kysymyksiin ja ongelmiin saatiin vastauksia ja ennen kaikkea myös ratkaisuja. Yhteistyö Centeron kanssa on muutenkin joustavaa ja avointa. Milloin tahansa on esimerkiksi voinut kysyä tietoturvaan liittyviä kysymyksiä myös itse kartoituksen jälkeen.

Suurin hyöty kartoituksesta on tietenkin se, että saimme ajantasaisen tilannekuvan tietoturvan tasosta sekä konkreettisia kehitysehdotuksia. Saatu raportti oli laaja ja toimii erinomaisena työnkaluna toiminnan kehittämisessä. Kartoituksen pohjalta on jo alettu hyödyntää olemassa olevia tietoturvaa tukevia ominaisuuksia. Tietoturvaa tullaan jatkoarvioimaan myös FINCSC-sertifioinnin avulla. Jatkoa varten on myös sovittu Centeron kanssa tietoturvaan liittyviä kehityspalavereja.

Suosittelemme ehdottomasti tietoturvakartoituksen tekemistä muille organisaatioille. Tietosuoja-asetus asettaa tietoturvan tasolle entistä kovempia vaatimuksia. Me Dextilillä haluamme olla edelläkävijöitä tietoturvallisen palvelun tuottamisessa. Tietoturva-asioissa luotamme tämän alan ammattilaisiin, samoin kuin omat asiakkaamme luottavat meihin taloushallinnon ammattilaisina.”

Tilaa maksuton patch management -pika-arviointi nyt!