Kaukokiito käyttää sovellusvakiointiin Centero Software Manageria. Sovellusten ja päivitysten automaattinen asennus kaikille työasemille jouhevoittaa ja nopeuttaa työntekoa. Kaukokiidon ja Centeron välinen yhteistyö on ollut sujuvaa sekä hedelmällistä.

Suomen Kaukokiito Oy on suomalainen logistiikkayritys, joka toimii ympäri maan. Yrityksen päätoimialueena on tavaran varastointi ja kuljetus Suomen sisällä. Sen lisäksi toimintaan kuuluvat myös tuonnin ja viennin palvelut. Kaukokiidolla on käytössään Centero Software Manager, jota yritys hyödyntää sovellusvakioinnissa.

– Meillä on käytössämme satoja työasemia, joille on asennettu erilaisia varusohjelmia kuten esimerkiksi Adobe Readeria, Flashia, Javaa ja nettiselaimia, kertoo Kaukokiidon IT System Manager Patrick Juuti.

Sovellukset ja päivitykset asentuvat automaattisesti

Kaukokiidon ja Centeron välinen yhteistyö alkoi, kun Kaukokiidon työasemien käyttöjärjestelmiä lähdettiin päivittämään Windows 10:een. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön myös Centero Software Manager, joka mahdollistaa sovellusten ja päivitysten asentumisen automaattisesti.

– Centero Software Managerin avulla pystymme hallinnoimaan sitä, mitä sovelluksia ja päivityksiä milloinkin haluamme, Juuti sanoo.

– Uudet koneet tulevat aina esiasennuksilla varustettuna. Varusohjelmat ovat valmiina, kun käyttäjä ottaa tietokoneen käyttöönsä. Kenenkään ei tarvitse alkaa erikseen latailla sovelluksia tai päivityksiä, vaan ajastettu asennus toimii taustalla automaattisesti, Juuti jatkaa.

”Minulle on jäänyt hyvä kuva Centerosta yrityksenä”

Centero Software Managerin suurimmiksi hyödyiksi Juuti kokee sen hallittavuuden, nopeuden sekä jouhevuuden. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa hyvinkin nopeasti palvelukokonaisuuden sisältöä esimerkiksi laitekannan muuttuessa. Yhteistyö Centeron kanssa on sujunut hyvin.

– Centero Software Manager on sellainen järjestelmä, että kun se toimii ja kaikki rullaa, niin ei sen olemassaoloa edes huomaa. Se jouhevoittaa työntekoa ja tekee taustalla arvokasta työtä varusohjelmien päivityksessä sekä haavoittumispaikkojen jakelussa. Meidän ympäristössämme Centero Software Manager on toiminut hyvin, Juuti kuvailee.

– Minulle on jäänyt hyvä kuva Centerosta yrityksenä. Olemme saaneet sellaista palvelua mitä halusimme ja tilasimme. Yhteistyö on varmasti hedelmällistä jatkossakin, Juuti kiteyttää.

Lisää luettavaa aiheesta:

Centero Software Manager vapautti resursseja asiakastyöhön

Oulun kaupungilla on käytössään noin 250 eri ohjelmaa ja sovellusta, jotka päivittyvät usein. Centero Software Managerin ansiosta sovelisten hallinnasta vastaavan Oulun Tietotekniikan henkilöstölle on vapautunut aikaa keskittyä olennaisempiin tehtäviin.

Centeron ja Enfon yhteistyö – kumppanuus jalostaa molempien yritysten palveluja

Centeron ja Enfon yhteistyö on kestänyt useita vuosia, ja tänä vuonna Centero Software Manager on noussut vahvemmin mukaan osana Enfon palvelumallia. – Yhteistyömme alkoi varsinaisesti vuonna 2017 sovelluspaketointipuolen yhteistyöllä ja meillä on ollut yksittäisiä CSM-asiakkuuksia. Varhaisempaan yhteistyöhön on kuulunut myös koulutusta ja konsultaatiota, director Ari Rantala Enfolta kertoo yritysten välisistä yhteistyökuvioista. – Alun perin meille […]