”Centeron tuote oli juuri sopiva päivitysrutiinien automatisointiin”

Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy on Pohjoisen Keski-Suomen kuntien perustama osakeyhtiö, joka omistaa ja ylläpitää pohjoisen Keski-Suomen seutuverkkoa. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on myös järjestää asiakkailleen erilaisia ATK-tukipalveluita.

Kunnilla oli tarve automatisoida työasemissa käytettävien pikkusovellusten päivitysrutiinit. Tätä tarvetta ratkaisemaan palveluyhtiö hankki käyttöönsä Centero Software Managerin.

Kimmo Sutinen (Pihtiputaan kunta) kertoo: ”Organisaatiossa oli tarve keskitetyille perusohjelmistojen asennuksille ja päivityksille. Centeron tarjoama tuote oli meille juuri sopiva.”

Päivitysten automatisointi säästää valtavasti aikaa

Nykypäivänä yritykset ja julkisen sektorin toimijat, kuten kunnat, kamppailevat jatkuvasti erilaisia kustannuseriä vastaan. Kustannuksia pystytään eliminoimaan automatisoimalla aiemmin manuaalisesti hoidettuja rutiinitehtäviä.

Laajalti käytetyt ja usein päivittyvät pikkusovellukset ovat työasemaympäristöissä ongelmallinen asia. Kyseiset sovellukset kiinnostavat verkkorikollisia niiden laajan levikin vuoksi. Nämä taho etsivät sovelluksista haavoittuvuuksista, joita voi hyödyntää esimerkiksi haittaohjelmien levittämiseen tai työasemien luvattomaan käyttöön rikollisiin tarkoitusperiin. Epämääräisten tahojen löydettyä haavoittuvuuksia, sovellustoimittajat tekevät versiopäivityksen, joka paikkaa haavoittuvuuden. Tästä seuraa ikuinen kilpajuoksu, joka aiheuttaa sen, että yksittäinen sovellus saattaa saada jopa useita kymmeniä korjauspäivityksiä vuoden aikana.

Edellä mainittu kilpajuoksu aiheuttaa juuri sen, mitä Marko Risunen (Kannonkosken kunta) sanoo: ”Käyttäjät tarvitsevat ajan tasalla olevat ohjelmat ja IT-henkilöstö ei ehdi päivittämään ohjelmia kiertämällä kentällä.”

Kimmo Sutinen jatkaa: ”Ohjelmistojen päivityksiä tulee niin paljon, että resurssit eivät enää riitä niiden jatkuvaan tarkkailuun ja asentamiseen.”

”Jokainen IT-ylläpitäjä voi itse laskeskella, paljonko aikaa kuluu, jos itse paketoi kyseiset sovellukset ja jakelee ne työasemille jollain jakelujärjestelmällä saatikka sitten manuaalisesti. Puhutaan jopa kymmenistä tunneista kuukaudessa riippuen tietysti siitä, miten paljon sovelluksia on käytössä ja miten hyvin ne pidetään ajan tasalla. Valitettavan usein tietoturvan ja päivittämisen suhteen joudutaankin tekemään riskialttiita kompromisseja. Centero Software Manager automatisoi koko prosessin ja säästää näin ollen valtavasti työaikaa ja pitää samalla tietoturvatason huipussaan.”, kertoo Centero Oy:n asiakassuhteista vastaava Teemu Tiainen.

Järjestelmä nopeasti ja luotettavasti käyttöön

Centero Software Manager integroituu Microsoftin System Center Configuration Manageriin (SCCM) tai Windows Server Update Serviceen (WSUS), kuten Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalveluiden tapauksessa. Jokaiselle sovellukselle voidaan määritellä asiakasorganisaation tarpeiden mukainen jakeluprosessi pilotti-, testi- ja massajakeluineen.

Kimmo kertoo, että ”järjestelmä saatiin asennettua nopeasti käyttöön ja päivitykset saatiin heti jakoon. Tavoitetila saavutettiin erittäin nopeasti. Järjestelmä ei vaadi jatkuvaa valvontaa, vaan voimme luottaa sen toimintaan taustalla.”

Kummatkin herrat näkevät Centero Software Managerin sopivan myös muille organisaatioille: ”Suosittelen myös muille, niin julkishallintoon kuin yrityksiinkin. Luotettava, nopea, ratkaisu tämän päivän ohjelmistojen ylläpito-ongelmiin.”, Kimmo kehaisee palvelua.

Lisää luettavaa aiheesta:

Centero Software Manager vapautti resursseja asiakastyöhön

Oulun kaupungilla on käytössään noin 250 eri ohjelmaa ja sovellusta, jotka päivittyvät usein. Centero Software Managerin ansiosta sovelisten hallinnasta vastaavan Oulun Tietotekniikan henkilöstölle on vapautunut aikaa keskittyä olennaisempiin tehtäviin.

Centero Software Manager for SCCM automatisoi SSAB:n sovelluspäivitysten hallinnan

Maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö SSAB käyttää sovelluspäivitystensä keskitettyyn hallintaan CSM for SCCM -tuotetta. Centero Software Managerin ja Microsoftin Endpoint Configuration Managerin avulla päivitykset voidaan asentaa keskitetysti ympäri maailmaa sijaitseville työasemille.