Start a free quick evaluation of your application updates

How are 3rd party applications updated in your organization?

Is it full-on manual labor, do you use automatization, or do you just neglect the updates completely?

3rd party applications, plug-ins, utilities… What ever you choose to call them, they can drive you crazy. Almost every workstation uses these free and often-updated applications, and as the update notifications never cease, the users are bound to lose their temper at some point. However, if you just neglect the updates, you can say goodbye to your organization’s cyber security.

It’s no exaggeration to say that it is essential to have a systematical and well-organized solution to managing and updating your 3rd party applications. If you are not entirely sure what’s the situation in your organization, it’s a good idea to find out immediately – and now there is a handy tool for it. With our free patch management quick evaluation you can chart your organization’s 3rd party applications’ update situation in just 10 minutes.

The process is as follows:

  • Fill in the order form and send it.
  • We’ll e-mail you a link that takes you to our quick evaluation questions.
  • Answer them to the best of your knowledge.
  • We’ll e-mail you an evaluation based on your answers.

NB! Our evaluation is based on a questionnaire that anyone from your organization can fill in – you don’t need to be the organization’s IT specialist. It’s of course a good idea to forward the results and suggestions to those in charge of your IT solutions.

Start the application update quick evaluation

Centero is a certified FINCSC cyber security auditor

FINCSC-certificate is a token of an organization’s ability to take care of cyber security and data protection and their ability to guarantee a functional and reliable service.

Centeron tietoturvan tilannekartoituksesta sanottua

SuPer ry.

Sakari Hulkkonen
IT-päällikkö

”Yhteistyö Centeron asiantuntijoiden kanssa oli helppoa ja rentoa. Centerolla on varsin syvää asiantuntemusta, joka sopii tietoturvakartoituksiin. Siitäkin huolimatta, että kysymykset ajoittain eksyivät tilaajan osalta myös hieman scopen ulkopuolelle, saimme asiantuntevia vastauksia ja ehdotuksia siitä, millä tavalla lisäselvityksiä kannattaisi tehdä.

Koimme hyötyvämme kartoituksesta, koska saimme selkeitä tehtävänantoja liittyen määrättyihin teknisen tietoturvan osa-alueiden kohentamiseen ja palvelutoimittajavaatimusten täydentämiseen. Konkreettisina kehitysprojekteina voisin mainita esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevassa GDPR:ään liittyvän hankkeen, jossa kehitetään mm. tietoarkkitehtuuriin liittyviä dokumentteja (mm. järjestelmäsalkku) ja sovellusmatriisia (mm. tunnistautumistavan huomiointi) .

Suosittelen ehdottomasti Centeron tietoturvan tilannekartoitusta myös muille. Kartoituksen avulla saadaan hyvä yleiskuva teknisen tietoturvan nykytilasta ja hyviä työkaluja jatkotoimenpiteisiin/kontrolleihin. Kartoitus antoi myös hyvää pohjatietoa suunniteltaessa myöhemmin tehtäviä (riskienhallintaan liittyviä) PIA-kartoituksia (Privacy Impact Assesment).”

Ylä-Savon Ammattiopisto / Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä

Ari Partanen
Tietohallintopäällikkö

”Centeron kanssa työskentely oli helppoa. Meille sopi hyvin malli, jossa käytettiin esitäytettävää lomaketta sekä Skype-palavereja.

Kartoituksessa tuli käytyä systemaattisesti läpi omaa ympäristöä Centeron tietoturvakartoituslomakkeen avulla. Kartoitus vahvisti omaa näkemystämme tilanteesta. Pääosin asiat olivat entuudestaan kunnossa, mutta olemme kuitenkin tehneet toimenpiteitä esimerkiksi ylläpitotunnusten käytön suhteen.

On aina hyvä tarkastella omaa tilannetta ulkopuolisin silmin. Suosittelen Centeron tietoturvan tilannekartoitusta lämpimästi muillekin organisaatioille.”

Dextili Oy

Juho Paananen
Tietohallintovastaava

”Saimme erittäin ammattimaisen kuvan Centeron tietoturvan tilannekartoituksen tasosta. Yhteistyö toimi erittäin hyvin. Itse kartoitus tapahtui keskustelevalla otteella ja esiin nousseisiin kysymyksiin ja ongelmiin saatiin vastauksia ja ennen kaikkea myös ratkaisuja. Yhteistyö Centeron kanssa on muutenkin joustavaa ja avointa. Milloin tahansa on esimerkiksi voinut kysyä tietoturvaan liittyviä kysymyksiä myös itse kartoituksen jälkeen.

Suurin hyöty kartoituksesta on tietenkin se, että saimme ajantasaisen tilannekuvan tietoturvan tasosta sekä konkreettisia kehitysehdotuksia. Saatu raportti oli laaja ja toimii erinomaisena työnkaluna toiminnan kehittämisessä. Kartoituksen pohjalta on jo alettu hyödyntää olemassa olevia tietoturvaa tukevia ominaisuuksia. Tietoturvaa tullaan jatkoarvioimaan myös FINCSC-sertifioinnin avulla. Jatkoa varten on myös sovittu Centeron kanssa tietoturvaan liittyviä kehityspalavereja.

Suosittelemme ehdottomasti tietoturvakartoituksen tekemistä muille organisaatioille. Tietosuoja-asetus asettaa tietoturvan tasolle entistä kovempia vaatimuksia. Me Dextilillä haluamme olla edelläkävijöitä tietoturvallisen palvelun tuottamisessa. Tietoturva-asioissa luotamme tämän alan ammattilaisiin, samoin kuin omat asiakkaamme luottavat meihin taloushallinnon ammattilaisina.”

Tilaa maksuton patch management -pika-arviointi nyt!